Günlük Hayatta En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

21 Mar

WORDS MEANINGS
abbreviation: kısaltma
ability: beceri
able: becerikli
about: hakkında
above: üstünde,
-den yukarı abroad: yurtdışına
absence: yokluk
absent: dalgın
accept: kabul etmek
acceptable: kabul edilebilir
accident: kaza
accidental: kaza ile olan
according: e göre
account: hesap
achive: başarmak
achivement: başarı
acid: asit
across. karşıda
act: davranmak
action: olay
active: aktif
activity: aktivite
actor,actress: aktör, aktris
actual: gerçek
actually: aslında, gerçekten
add: eklemek
addition: eklenti
additional: ilave
address: adres
adjective: sıfat
admiration: taktir hayranlık
admire: hayran olmak
admit: içeri almak,kabul etmek
adult: yetişkin
advanced: gelişmiş, ileri
advantage: avantaj
adventure: macera
adverb: zarf
advertise: ilan vermek
advertisement: reklam ilanı
advice: tavsiye
advise: danışman
affair: mesele
affect: etkilemek
afford: gücü yetmek
afraid: korkmak
after: sonra
afternoon: öğleden sonra
afterwards: daha sonra, sonradan
again: tekrar
against: karşıda
age: yaş
ago: önce
agree: razı olmak, anlaşmak
agreement: anlaşma
ahead: ileride, öne doğru
aim: amaç, hedef
air: hava
aircraft: uçak
airport: hava limanı
alcohol: alkol
alive: yaşayan
all: hepsi
allow: izin vermek
almost: hemen hemen
alone: yalnız
along: boyunca
alphabet: alfabe
already: zaten
also: ayrıca
although: e rağmen
always: her zaman
among: arasına
amount: tutar
amuse: eğlendirmek
amusement: eğlence
amusing: eğlenceli
an: bir
ancient: antik, eski
and: ve
anger: sinir
angle: melek
angry: sinirli
animal: hayvan
announce: ilan etmek
annoy: rahatsız etmek
annoying: rahatsız edici
another: diğer
answer: cevap
anxiety: tasa, kaygı
anxious: endişeli, kaygılı
any: hiç
anyone: herhangi biri
anything: herhangi bir şey
anywhere: herhangi biyer
apart: ayrı
apartment: apartman
appaer: gözükmek
apple: elma
approve: onaylamak
area: meydan
argue: tartışmak
arguement: münakaşa
arm: kol
army: ordu
around: etraf
arrange: planlamak
arrangement: düzenleme
arrival: geliş, varış
arrive: varmak, ulaşmak
art: sanat
article: makale
artificial: yapay
as: gibi as
opposed to: tersi anlamı
ashamed: utanmış
ask: sormak
asleep: uykuda
association: kurum, ilişki, çağrışım
at: de da
atom: atom
attack: saldırı
attempt: girişim
attend: uğraşmak
attention: dikkat
attitude: davranış
attract: cezbetmek
attractive: çekici
authority: uzman kimse
autumn: sonbahar
available: hazır, meşkul değil
average: avaraj
avoid: kaçınmak, sakınmak
awake: uyanık
away: uzağa
awkward: uygunsuz, zor google543390fd27d39e00 (2).html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: